Magyar Arany Korona Szövetkezet

Magyar Arany Korona Szövetkezet

TEVÉKENYSÉGEK

Az együttélés kultúrája

A Magyar Arany Korona Szövetkezet az együttélés kultúráját hozza. Teszi mindezt a jogilag egyenrangú szövetkezeti tagok közösségében, akik teljes mértékben élhetnek a szövetkezet által biztosított előnyökkel, miközben betartják a Magyar Arany Korona Szövetkezettel kötött szerződésben aláírt szabályokat.

Jogi egyenlőség

A Magyar Arany Korona Szövetkezet olyan nemzetközi rendet támogat, amely a minden embert érintő nemzetközi jog és az egyetemes igazságosság méltányos alkalmazásán alapul. Beteljesítve és tiszteletben tartva minden tag emberi jogait, így biztosítva a jogi egyenlőséget.

Fenntartható fejlődés

Céljaink összetettek és egységesek, biztosítva a fenntartható fejlődés mindhárom összetevőjének – gazdasági, társadalmi és ökológiai – egyensúlyát.

A teremtés támogatása

A Magyar Arany Korona Szövetkezet betartja és tiszteletben tartja a helyi törvényeket, Magyarország Alkotmányát és a nemzetközi jogot. A szövetkezet kiemelt célja a Magyar Nemzet támogatása és a szövetkezetben működő természetes és jogi személyek projektjeinek megvalósítási támogatása.

MEGOLDÁSOK ÉS PROJEKTTÁMOGATÁS

A KÖVETKEZŐ IPARÁGAKBAN