Magyar Arany Korona Szövetkezet

Magyar Arany Korona Szövetkezet

Magyar Arany Korona Szövetkezet

Magyar Arany Korona Szövetkezet

A MAGYAR ARANY KORONA SZÖVETKEZET egy nemzetközi intézmény, amely a világ bármely részéről származó valamennyi természetes és jogi személy számára, nemtől, vallástól, társadalmi helyzettől, véleménytől és egyéb beállítottságtól függetlenül, egy egyesítő szövetség. A szövetkezet minden tag számára azonos feltételeket teremt. A feltételeket, hogy hogyan válhat a Magyar Arany Korona Szövetkezet tagjává, a jelentkezési lap és maga a szerződés tartalmazza, amely a Magyar Arany Korona Szövetkezet és a szövetkezethez csatlakozni kívánó személy között jön létre. Minden információ elérhető a Magyar Arany Korona Szövetkezet weboldalán.

A Magyar Arany Korona Szövetkezet Magyarország  állampolgárai törvényes jogainak és érdekeinek érvényesítésére jött létre azzal a szándékkal, hogy anyagi és egyéb előnyöket teremtsen Magyarország területén.

A MAGYAR ARANY KORONA SZÖVETKEZET tevékenységének célja egy szervezeti, társadalmi-gazdasági, pénzügyi és kulturális struktúra létrehozása.

A Magyar Arany Korona Szövetkezet nyitva áll a világ bármely részén élő minden olyan személy előtt, állampolgárságra való tekintet nélkül, aki a kérelem megfelelő kitöltésével, majd a szövetkezethez való csatlakozásról szóló szerződés aláírásával kérelmezi a szövetkezeti tagságát, melyet a Magyar Arany Korona Szövetkezet elfogad.

A SZÖVETKEZET FŐ CÉLJA A RÉSZVÉNYESEK EGYESÍTÉSE AZZAL A CÉLLAL, HOGY MINDEN EGYES SZÖVETKEZETI TAG A CÉLJAIT ÉS VÁGYAIT MEGVALÓSÍTSA SAJÁT MAGA, CSALÁDJA, NEMZETSÉGÉNEK ÉS A NEMZET JAVÁRA.

A Magyar Arany Korona Szövetkezet természetes és jogi személyeket fogad el részjegyes tagként anélkül, hogy ez a vagyonukat érintené, számlát nyit a Magyar Arany Korona Szövetkezet tulajdonában lévő pénzintézetben, magasan képzett informatikai rendszert kínál a szolgáltatásokhoz és a számlavezetéshez, biztosítja a társadalmi-gazdasági fejlődést célzó projektek és programok kamatmentes refinanszírozásának lehetőségét.

KÜLDETÉSÜNK

A globális pénzügyi válság következményeinek a Magyar Arany Korona Szövetkezet tagjaira gyakorolt hatásának kiküszöbölése
A tagok jogi védelme, segítése és támogatása
Az emberi jogok és az emberi értékek védelme
A gazdaság stabilitásának biztosítása, valamint a tagok támogatása és jólétének biztosítása
Az egyének jogi védelme és támogatása a magyar nemzet pénzügyi, egészségügyi, szociális és információs hátrányos intézkedéseivel szemben
A szegénységben és a szegénység határán élő személyek segítése.