Magyar Arany Korona Szövetkezet

Magyar Arany Korona Szövetkezet

MONETARY ONE

NEMZETKÖZI KINCSTÁR MONETARY ONE

ENSZ nyilvántartási szám: 626139

PÉNZÜGYI JELENTÉS

A Nemzetközi Kincstár Monetary 1 (a továbbiakban a szövegben: " M1 Kincstár"), a továbbiakban: intézet, globálisan orientált kincstári és aranyrudak letétkezelőjeként működik.

KÉSZPÉNZ ÉS KIFIZETÉSEK

Az Egyesült Nemzetek által elismert és szuverén státusszal rendelkező intézet, a Nemzetközi Fogyasztási Szövetkezetek @RAO@ és az "ICC LGR" kizárólagos tagjai számára pénzintézetként működik.

BANKSZOLGÁLTATÁS

A tagok a szövetkezetbe saját pénzeszközeiket/eszközüket (vagyontárgyaikat) apportként viszik be, és az intézet teljesíti és ellátja a kincstári funkciókat e betétek kezelésében, ellenőrzésében és auditálásában.

ELŐREJELZÉSEK ÉS LIKVIDITÁS

Mindezen funkció és az ebből eredő jogok és kötelezettségek, megfelelnek a kincstárak (államkincstárak) felépítésére és feladataira vonatkozó nemzetközi jogszabályoknak és az Intézet alapszabályának.

BEFEKTETÉSEK

Az intézetet a világ pénzügyi intézményeivel és az ENSZ szerveivel együttműködve ellenőrzik, felügyelik és auditálják.

ADÓSSÁG ÉS HITEL

Minden gazdálkodási tevékenységet és szolgáltatást professzionális szinten és azzal a céllal végeznek, hogy támogassák a tagok nemzetközi kereskedelmi és humanitárius projektjeit és programjait.

FEDEZETI ÜGYLETEK (KOCKÁZATFEDEZÉS)

A saját fejlesztésű, finomhangolt, csúcstechnológiás információs, jelentési és ellenőrzési rendszerben működő ellenőrzési rendszer valós időben biztosítja az átláthatóságot és az ellenőrizhetőséget.

KOCKÁZATKEZELÉS ÉS A JOGI ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

Az irányítási rendszer jellemzői közé tartozik (a pénzforgalom és a likviditás, a kifizetések, az árfolyam-ingadozások kiszámításának stb. képességén túl) a tagok és a tagok projekjeinek hitelekkel, tartozásokkal, befektetésekkel és biztosítékokkal kapcsolatos igényeinek támogatása.

MAGYAR ARANY KORONA SZÖVETKEZET "MAKSZ"

A Magyar Arany Korona Szövetkezet az M1 Nemzetközi Kincstár Nemzetközi Pénzintézet része, az Egyesült Nemzetek Szervezetének azonosítója: 626139. M1 Nemzetközi Kincstár, mint a világ aranytartalékainak fő birtokosa és kezelője.

NEMZETKÖZI KINCSTÁR

MONETARY ONE

Az M1 Nemzetközi Kincstár  (a továbbiakban: M1 Kincstár) egy globális kincstár és az aranyrudak letéteményese. Az “ICC LGR” Nemzetközi Fogyasztói Szövetkezet (a továbbiakban: ICC LGR) kizárólagos tagjainak állami hatáskörrel rendelkező pénzintézete, amely alapján a USSR Államkincstárának feladatait látja el.

Különös és példaértékű jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy az intézmény tökéletesen képes a letétbe helyezett eszközöket alapként figyelembe venni, azokat eszközfedezetű értékpapírokká és aranyfedezetű kincstárjegyekké alakítani. Ez a konverzió lehetővé teszi a hatalmas értékek “feldarabolását” és a projektfinanszírozás rugalmas és kereskedhető fedezetévé történő átalakítását, névértékük és érvényességük tekintetében. A tőzsdei bevezetés semmilyen hatóság, tőzsde vagy tőzsdei rendszer által nem tervezett és nem engedélyezett.

Ez a korlátozás fontos része a proaktív kockázatkezelésnek annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a kiszámíthatatlan helyzetek és a tagok számára a szükségtelen veszteségek kockázata. Mivel az egyedi eszközökkel (dokumentumokkal) biztosított, arany formájában elhelyezett betétek nem lesznek megvásárolhatók és a lekötés jogát a kincstár kapja, a biztosítékok monetizálása független a kormány bármely intézkedésétől, ezért nem vonatkozik rájuk semmilyen korlátozás.

Az aranyfedezetű kincstárjegyek, váltók és kötvények nagy jelentőséggel bírnak, mint aktív és nagy volumenű hozzájárulások/betétek a jelenlegi pénzügyi fiat-rendszerről az aranystandardra való zökkenőmentes visszatéréshez. Mivel a hagyományos fiat-rendszer már nem képes garantálni a gazdasági fejlődést és stabilitást, a hagyományosan biztonságosnak és megbízhatónak tartott arany minden központi bank listáján szerepel az egyes országok valutáinak biztosítása érdekében.

Az Intézet elismert tagja a jelenlegi világgazdaság stabilizálását és a valuták, árfolyamok és árfolyamok állandó ingadozásának megakadályozását célzó programnak.

A nemzetközi, nemzeti és helyi gazdaság szintjén, a gazdaságirányítási stabilitás második pilléreként az intézet támogatja a tagokat, és olyan online banki szolgáltatásokat nyújt a tagoknak, mint az integrált fizetési kártyarendszer, a blokklánc technológia a szerződéskötéshez és a fizetésekhez, a kriptopénz-kereskedelem, valamint a több pénznemben történő pénzváltási szolgáltatások stb. Ez tehát a teljesítmény ígérete: a pénztár alapszabálya és politikája, valamint projektfinanszírozási és -irányítási rendszere a világgazdaság növekedésének támogatása érdekében! Különösen minden olyan technológiára, amely a környezetszennyezés, az egészségügy, az élelmiszerbiztonság, a túlnépesedés, az éghajlatváltozás, valamint a jövedelem és a jólét igazságos elosztásának jelenlegi és strukturális problémáival szembesül.
 
 
Az M1 Kincstár egyik fő feladata jelenleg az, hogy részt vegyen a világ pénzügyi és bankrendszerének reformjában, amely már megkezdődött, és amely a BÁZEL III és BÁZEL IV megállapodások keretében valósul meg.

Az M1 Kincstárat az aranyrudak kincstáraként és letéteményeseként azért hozták létre, hogy lehetővé tegye az ICC LGR számos nemzetközi projektjének és programjának működését, valamint pénzügyi szolgáltatásokat és támogatást nyújtson az ICC LGR azon tagjainak, akiknek banki igényeik vannak.

Az M1 Kincstár a gazdasági rendszer legtöbb alapelvét használja, egy aranyfedezetű pénzügyi rendszert alkalmazva, amelyet úgy terveztek, hogy kiegészítse a jelenlegi gazdasági rendszert, miközben megakadályozza a gazdasági káoszt, amely a világ elszigetelt gazdaságaiból és a gazdasági piacokon gyakori jelenségnek számító nagyfokú ingadozások kezelésére való képtelenségükből adódott.
 
Amellett, hogy az M1 Kincstár elsősorban a világ kincstáraként és aranyrudak letéteményeseként szolgál, számos más funkciót is betölt. Az M1 Kincstár számos szolgáltatást nyújt, beleértve a kereskedelmi befektetéseket, a humanitárius projektek támogatását és finanszírozását, és természetesen a különböző banki szolgáltatások egész sorát.
Az M1 Kincstár képes értékes eszközök biztonságos tárolására és őrzésére, valamint betétek kibocsátására, amelyeket gyakran használnak a nemzetközi kereskedelemben és kereskedelmi tevékenységekben.
 

Az M1 Kincstár átvette a Speciális bankszámlák kezelőjének feladatait, amelyek alapját az értéktárgyak (AU arany, platina, smaragdok, gyémántok, különböző drágakövek, US Federal Reserve bankjegyek (vágott és vágatlan bankjegyek) formájában nyújtott szuverén garancia képezi. Az M1 Treasury felelős a világ pénzügyi rendszerének fedezeti számláinak kezeléséért.

Az M1 Kincstár tagja annak a programnak, amely a jelenlegi gazdasági válság stabilizálására és a valuták, értékek és árfolyamok ingadozásának megelőzésére szolgál, hogy a nemzetközi, nemzeti és helyi gazdaságok stabilizálódjanak, ezzel lehetővé téve az emberek számára, hogy jobb és életképesebb eszközökkel rendelkezzenek a jólét megteremtésére,  végeredményben az emberek számára, hogy a világban nagyobb fokú társadalmi és gazdasági szabadságot élvezzenek.